நூல்

ஆரஞ்சாயணம் ஆரஞ்சாயணம்

ஆரஞ்சாயணம்

   ₹250.00

நீண்ட இடைவெளியைக் கடந்து வெளிவருகிறது ‘ஆரஞ்சாயணம்.’ இந்த இடைவெளியைப் புதிய தொகுப்பின் கவிதைகள் நுட்பமான கால உணர்வுடன் நிரப்புகின்றன. காட்சி சார்ந்த சித்தரிப்புகள், நினைவேக்கப் பதிவுகள், பகடிக் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ரேமண்ட் கார்வர் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: