நூல்

செவ்வாய்க்கு மறுநாள், ஆனால் புதன்கிழமை அல்ல செவ்வாய்க்கு மறுநாள், ஆனால் புதன்கிழமை அல்ல

செவ்வாய்க்கு மறுநாள், ஆனால் புதன்கிழமை அல்ல

   ₹90.00

“கவிதை எப்போதும் நிகழ்காலத்தைச் சார்ந்தது. அப்படியிருக்கும்போதே காலத்தை மீறிய ஒன்று அதில் இல்லையா? கவிதையின் பேசுபொருள் அன்றாட நடவடிக்கையின் சித்தரிப்பா, இல்லை, அதைப் பற்றிய விசாரணையா? கவிதை, … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுகுமாரன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: