நூல்

எட்டயபுரம் எட்டயபுரம்

எட்டயபுரம்

   ₹90.00

கலாப்ரியா எழுதிய ‘சுயம்வரம்’, ‘ஞான பீடம்’ ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து வந்த நீண்ட கவிதை ’எட்டயபுரம்’ (1982). வாழ்க்கை நோக்கிலும் அமைப்பு ரீதியிலும் முன்னிரண்டு கவிதைகளைக் காட்டிலும் சற்றே … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கலாப்பிரியா |
வகைமைகள்: கவிதைகள் | குறுங்காவியம் |
  • பகிர்: