நூல்

கோழையின் பாடல்கள் கோழையின் பாடல்கள்

கோழையின் பாடல்கள்

   ₹225.00

பெருமாள்முருகனின் ஐந்தாவது கவிதைத் தொகுப்பு இது. முந்தைய நான்கு தொகுப்புகளிலும் உள்ள கவிதைகள் கவிஞர் தன்னிச்சையாக எழுதிக் காலத்துக்கும் சூழலுக்கும் கையளித்தவை. இந்தத் தொகுப்பிலுள்ள பெரும்பான்மையான கவிதைகள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: