நூல்

முன் சென்ற காலத்தின் சுவை முன் சென்ற காலத்தின் சுவை

முன் சென்ற காலத்தின் சுவை

   ₹75.00

உருவங்களுக்கும் உருவின்மைகளுக்குமான இடைவெளியில் நிகழும் இயக்கத்தின் சிறுபொழுதுகளைக் கவிதையில் நிரந்தரப்படுத்த விரும்புகிறார் எஸ். செந்தில் குமார். ‘கைப்பையைப் பாதுகாப்பது போலப் பத்திரப்படுத்திய முத்தங்கள்’, ‘குழந்தைகளை வாசலில் நின்று … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: எஸ். செந்தில்குமார் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: