நூல்

நான் ஆத்மாநாம் பேசுகிறேன் நான் ஆத்மாநாம் பேசுகிறேன்

நான் ஆத்மாநாம் பேசுகிறேன்

   ₹70.00

சமகாலக் கவிதையில் அபத்தங்களின் தரிசனத்தைத் துல்லியமாகச் சித்தரிக்கும் எழுத்துகள் இந்தத் தொகுதியில் உள்ளவை. அழகாகவும் எதிர்ப்பாகவும் வியப்பாகவும் சிக்கலாகவும் தனிமையாகவும் நமது காலத்தின் அபத்தம் உருவம் கொள்கிறது. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ராணிதிலக் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: