நூல்

புதிய அறையின் சித்திரம் புதிய அறையின் சித்திரம்

புதிய அறையின் சித்திரம்

   ₹110.00

‘காலத்தின் இடைவெளியைச் சம்பாஷணைகளால் நிரப்பும் முயற்சியே’ மண்குதிரையின் கவிதையாக்கம். எளிய செயல்களையும் அன்றாடத் தகவல்களையும் பிம்பங்களின் ஓசைகளாகப் பதிவுசெய்திருக்கும் இந்தக் கவிதைகள் நவீனப் படைப்பாற்றலின் புதிய சித்திரங்களைத் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: மண்குதிரை |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: