நூல்

சர்ப்பம் அவளை வஞ்சிக்கவில்லை சர்ப்பம் அவளை வஞ்சிக்கவில்லை

சர்ப்பம் அவளை வஞ்சிக்கவில்லை

   ₹100.00

ஏவாளின் கதையை மறு எழுத்தாக்கம் செய்யும் சிவசங்கருக்கு பைபிள் கதையிலிருந்து கில்நாஸ்டியா வரையிலும் நிறையக் கேள்விகள் எழுகின்றன; விமர்சனங்கள் உண்டாகின்றன; அதிருப்தியும் ஆவேசமும் ஏற்படுகின்றன. கேள்விகளும் விமர்சனங்களும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சிவசங்கர். எஸ்.ஜே |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: