நூல்

திணைமயக்கம் (அல்லது) நெஞ்சொடு கிளர்தல் திணைமயக்கம் (அல்லது) நெஞ்சொடு கிளர்தல்

திணைமயக்கம் (அல்லது) நெஞ்சொடு கிளர்தல்

   ₹125.00

சேரனின் இத்தொகுப்பிலுள்ள கவிதைகள் திணை மயக்கமாகவும் நெஞ்சொடு போரிடுவனவாகவும் உள்ளன. மிக ஆழமானவை. இக்கவிதைகளில் அகமும் புறமும் பிரிய இயலாத நிறங்களின் திணைகளாக வரிகின்றன. அரேபியக் கவிதை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | கவிதைகள் |
  • பகிர்: