நூல்

தீராப் பகல் தீராப் பகல்

தீராப் பகல்

   ₹425.00

யுவன் கவிதைகள் வாசக சிரத்தையைத் தூண்டி இதப்படுத்தும் குணங்கள் கொண்டவை. சொல் சூட்சுமமும் வெளியீட்டுச் சூட்சுமமும் உள்ளோட்டமும் கொண்டவை. முடிவை நோக்கிக் குறுக்குப் பாதையில் விரைபவை. மலைக்காற்றுபோல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: யுவன் சந்திரசேகர் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: