நூல்

விபரீத ராஜ யோகம் விபரீத ராஜ யோகம்

விபரீத ராஜ யோகம்

   ₹200.00

கல்யாணராமன் கதைகளில் சட்டெனப் புலனாகும் கூறுகள், செவ்வியல் படைப்புகளின் சார்பும் சாயையும். தற்செயல் உணர்வுகளின் நீட்சியை அல்ல; நிரந்தர உணர்வுகளின் தற்கால விளைவுகளை இந்தக் கதைகள் பேசுகின்றன. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கல்யாணராமன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: