நூல்

அகதியின் பேர்ளின் வாசல் அகதியின் பேர்ளின் வாசல்

அகதியின் பேர்ளின் வாசல்

   ₹200.00

பிரிவினைக்குள்ளான ஜெர்மனியின் கிழக்கு பேர்ளினில் இறங்கி மேற்கு பேர்ளின் வழியாகப்

பல்வேறு தேசங்களுக்கும் புலம்பெயர்ந்த அகதிகளின் வாழ்வு குறித்த பிரதி இது. ஐரோப்பியப்

பெருநகரமொன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் நாவல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆசி. கந்தராஜா |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | நாவல் |
  • பகிர்: