அறவி அறவி

அறவி

   ₹300.00

-அறவி என்றால் துறவி. துறவுத்தன்மையை யதார்த்த வாழ்வியலுக்குள்

பொருத்திப் பார்த்தால் துறவின் அர்த்தம் புதிதாய் விளங்கும். நிதர்சனங்களின்

முகங்களுக்குள் துறவுத்தன்மையைப் பொருத்திப் பார்க்க விழைகிறது இந்த

நாவல்.

மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அகிலா |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: