நூல்

ஜி. நாகராஜன் படைப்பாக்கங்கள் ஜி. நாகராஜன் படைப்பாக்கங்கள்

ஜி. நாகராஜன் படைப்பாக்கங்கள்

   ₹640.00

-நவீன தமிழிலக்கியத்தின் தனித்துவமான படைப்பாளிகளில் ஒருவர் ஜி. நாகராஜன்.

புதிதாக ஒன்றை எட்டிப் பிடிப்பதற்கான ஆவேசம் இவருடைய படைப்புகளின்

அடிப்படையான கூறு.

தமிழ்க் கதையுலகின் மையத்தில் இடம்பெறும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: