நூல்

இன்னும் வராத சேதி இன்னும் வராத சேதி

இன்னும் வராத சேதி

   ₹60.00

1980களில் யாழ்ப்பாணத்தில் இளம் பெண் கவிஞர்களின் இயக்கம் ஒன்று பேரலையாக எழுச்சிபெற்றது. ஊர்வசி அதன் முக்கியப் பங்காளிகளுள் ஒருவர். பள்ளி மாணவியாக இருந்த காலத்திலேயே அவர் கவிதைகள் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஊர்வசி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: