நூல்

ஜரதுஷ்ட்ரா இவ்வாறு கூறினான் ஜரதுஷ்ட்ரா இவ்வாறு கூறினான்

ஜரதுஷ்ட்ரா இவ்வாறு கூறினான்

   ₹525.00

“தத்துவவாதி எனும் சொல்லுக்கான தளர்வற்ற, கண்டிப்பான அர்த்தத்தில் நீட்ஷே நிச்சயமாக ஒரு தத்துவவாதி அல்ல. சாராம்சத்தில் அவர் ஒரு கவிஞர், ஒரு சமூகவியலாளர், அனைத் துக்கும் மேலாக … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: நீட்ஷே |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: