கானுறை வேங்கை கானுறை வேங்கை

கானுறை வேங்கை

   ₹250.00

வேங்கைகளைப் பாதுகாக்க நாம் எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள் அறிவியல் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். எந்த அளவு வெற்றி கிடைக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாவிட்டாலும், புலியினம் அழியாமல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கே. உல்லாஸ் கரந்த் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: சு. தியடோர் பாஸ்கரன் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: