நூல்

முதலாளித்துவம் பற்றிப் பத்துப் பாடங்கள் முதலாளித்துவம் பற்றிப் பத்துப் பாடங்கள்

முதலாளித்துவம் பற்றிப் பத்துப் பாடங்கள்

   ₹225.00

இன்றைய முதலாளித்துவம் நெருக்கடியில் இருப்பது வெட்ட வெளிச்சமாகத் தெரிகிறது. அந்தப் பொருளியல் அமைப்பு எப்படிப்பட்டது? அது தொன்றுதொட்டு வளர்ந்து வந்திருக்கிறதா? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? பத்து அத்தியாயங்களில் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: