நூல்

எம்.எஸ் :காற்றினிலே கரைந்த துயர் எம்.எஸ் :காற்றினிலே கரைந்த துயர்

எம்.எஸ் :காற்றினிலே கரைந்த துயர்

   ₹50.00

எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி பற்றி டி.எம். கிருஷ்ணா எழுதிய ஆங்கில கட்டுரை ஒன்று பெரும் விவாதத்துக்கும் தாக்குதலுக்கும் உள்ளானது. அந்தக் கட்டுரையின் மொழியாக்கம் காலச்சுவடு 2016, மே இதழில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: டி.எம். கிருஷ்ணா |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: