க க

   ₹450.00

இந்திய மனத்தின் ஆதார ஸ்ருதியை வேதங்கள், உபநிடதங்கள், புராணங்கள், காவியங்களின் வாயிலாகப் பரிசீலிக்கும் ஆராய்ச்சி நூல்கள் வரிசையில் வைக்கப்படவேண்டிய நூல் மட்டுமல்ல ‘க’. இந்தப் பரிசீலனையைக் கலாபூர்வமாகச் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ராபர்ட்டோ கலாஸ்ஸோ |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: ஆனந்த் |
வகைமைகள்: உலக கிளாசிக் நாவல் |
  • பகிர்: