நூல்

கருப்புப் புத்தகம் கருப்புப் புத்தகம்

கருப்புப் புத்தகம்

   ₹790.00

கிழக்கின் கலாச்சார வளத்தையும் மேற்கின் நவீனத்தையும் தன்னில் ஒருங்கே ஊடுபாவியது ஒரான் பாமுக்கின் கதையுலகம். பாஸ்போரஸ் நதியின் இரு கரைகளாக இருக்கும் இந்த உலகங்களுக்கு இடையிலான முரண்களையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: