நூல்

பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி

பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி

   ₹150.00

பெல்ஜிய நாட்டின் ஆரென்டக் நகரில் அமைந்துள்ள புகலிடம் தேடுவோர் மையத்தில் தங்கியிருக்கும் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் நிகழும் சம்பவங்களைக் கதைக்கருவாகக் கொண்டது இந்நாவல். அகதிகள் புகலிட தேசத்தில் உயிர்த் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: