நூல்

விடியலைத் தேடிய விமானம் விடியலைத் தேடிய விமானம்

விடியலைத் தேடிய விமானம்

   ₹125.00

புயேனோசைரிஸ் (அர்ஜெண்டினா) விமானதளத்தை மையமாக வைத்துப் பின்னப்பட்டுள்ள இக்கதை, விமானப் போக்குவரத்தின் தொடக்கக் காலத்தோடு தொடர்புடையது. அக்காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் தபால் போக்குவரத்துக்காகவே விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பகல்நேர விமானப்பயணம் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: