நூல்

குற்றமும் கருணையும் இளம் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியின்  தூத்துக்குடி அனுபவங்கள் குற்றமும் கருணையும் இளம் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியின்  தூத்துக்குடி அனுபவங்கள்

குற்றமும் கருணையும் இளம் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியின் தூத்துக்குடி அனுபவங்கள்

   ₹275.00

-உத்தரப் பிரதேசத்தில் பிறந்து தமிழகக் காவல் அதிகாரியாகப் பொறுப்பேற்ற அனூப் ஜெய்ஸ்வால் என்னும் அதிகாரியின் இள வயது அனுபவங்களைக் கதைபோலச் சொல்லும் நூல் இது. நெஞ்சில் உரமும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: வி.சுதர்ஷன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: