நூல்

மணல் சமாதி மணல் சமாதி

மணல் சமாதி

   ₹750.00

-எண்பதை நெருங்கிக்கொண்டிருந்த பாட்டி விதவையானதும் படுத்த படுக்கையாகிவிட்டார்.

குடும்பத்தினர் அவரைத் தங்களுக்குள் இழுக்கப் பெரும்பாடுபடுகிறார்கள். பாட்டிக்கோ ‘இனி நான்

எழுந்திருக்கமாட்டேன்’ என்கிற பிடிவாதம்.

பின்னர், இந்தச் சொற்கள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: