புலிநகக் கொன்றை புலிநகக் கொன்றை புலிநகக் கொன்றை

புலிநகக் கொன்றை

   ₹187.50

தென் தமிழ்நாட்டில் வசித்த தென்கலை ஐயங்கார் குடும்பம் ஒன்றின் நான்கு தலைமுறைகளின் வாழ்க்கை, இந்த நாவலில் படர்ந்து விரிகிறது. மரணத்தின் மடியிலும் மறதியின் இருளிலும் புதைந்துபோன தமது … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
  • பகிர்: