நூல்

சண்டைக்காரிகள்: ஆண்களைப் புண்படுத்தும் பக்கங்கள் சண்டைக்காரிகள்: ஆண்களைப் புண்படுத்தும் பக்கங்கள்

சண்டைக்காரிகள்: ஆண்களைப் புண்படுத்தும் பக்கங்கள்

   ₹290.00

பெண்களைச் சுற்றிப் புனித பிம்பத்தை எழுப்பி அவர்களை மலருக்கு ஒப்பிட்டுக் கண்ணீர் வடிக்கும் பொதுச் சமூகம் அவர்களின் போராட்டக் குணத்தைக் கண்டு அஞ்சுகிறது. எனவே அவர்களின் நியாயமான … மேலும்

  
 
  • பகிர்: