நூல்

தலைப்பில்லாதவை தலைப்பில்லாதவை

தலைப்பில்லாதவை

   ₹550.00

யுவன் சந்திரசேகரின் குறுங்கதைத் தொகுப்பான 'மணற்கேணி' 2008இல் வெளிவந்தது. ஜனரஞ்சக இதழ்களில் பக்க நிரப்பிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட குறுங்கதை வடிவத்துக்கு சீரிய இலக்கிய குணத்தை அளித்த நூலாக மணற்கேணியைக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: