ஒரு புளியமரத்தின் கதை ஒரு புளியமரத்தின் கதை ஒரு புளியமரத்தின் கதை

ஒரு புளியமரத்தின் கதை

   ₹175.00

-1966இல் முதல் பதிப்பு வெளிவந்த காலத்திலிருந்து தீவிர வாசகர்களின் கவனத்தில் இருந்துவரும் ‘ஒரு புளிய மரத்தின் கதை’ ஒரு நவீன செவ்வியல் புனைவாக நிலைபெற்றுவிட்டது. மலையாளத்திலும் இந்தியிலும் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
  • பகிர்: