நூல்

நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு

நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு

   ₹240.00

ஈழத்துக் கவிஞர்களில் முக்கியமானவராகக் கருதப்படுபவர் உருத்திர மூர்த்தி சேரன். இவரது கவிதைகள் போர்ச் சூழலின் கொடுமைகள், புலம்பெயர்ந்த வாழ்வின் அந்தர நிலை ஆகியவற்றிற்கிடையே இடைவிடாது பெருகும் மெல்லிய … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: