நூல்

மரங்கள் பேசும் மௌன மொழி மரங்கள் பேசும் மௌன மொழி

மரங்கள் பேசும் மௌன மொழி

   ₹225.00

மரங்களைப் பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும்? கிட்டத்தட்ட ஒன்றுமே தெரியாது என்பது இந்தப் புத்தகத்தைப் படித்தால் புரியும்.
மரங்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்கின்றன. ஒன்றுக்கொன்று உதவி செய்துகொள்கின்றன. இயற்கைச் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பீட்டர் வோல்லேபென் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: வெ. ஜீவானந்தம் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: