நூல்

வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை

வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை

   ₹175.00

பெண் குரல் தனித்துவமாக ஒலிக்க ஆரம்பித்த காலகட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்த கதைகள் இவை. அம்பையின் முதல் தொகுப்பு ‘சிறகுகள் முறியு’மிலிருந்து மாறுபட்ட மொழியையும் வடிவத்தின் மீது கறாரான அபிப்ராயங்களையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: