நூல்

விழுந்துகொண்டிருக்கும் பெண் விழுந்துகொண்டிருக்கும் பெண்

விழுந்துகொண்டிருக்கும் பெண்

   ₹225.00

ஒரு மணிவிழாக் காலத்துக்கும் மேலாகத் தமிழ்ப் பணியிலும் பல்லாண்டு காலமாக மொழிபெயர்ப்புப் பணியிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் எம்.எஸ்.இன் தேர்ந்தெடுத்த தமிழாக்கங்களின் தொகுப்பு இந்நூல். நம்பகம், சரளம், தெளிவு இவையே … மேலும்

  
 
  • பகிர்: