நூல்

காட்டில் நடந்த கதை காட்டில் நடந்த கதை

காட்டில் நடந்த கதை

   ₹180.00

‘பதேர் பாஞ்சாலி’ நாவல் மூலம் உலகப் புகழ்பெற்ற விபூதிபூஷண் பந்தோபாத்யாயவின் பத்துச் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இது. மண்ணின் மனதை வாசித்தறிந்த கலைஞர் விபூதிபூஷண். அவரது படைப்புலகில் இயற்கை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: