நூல்

யானைகளும் அரசர்களும்: சுற்றுச்சூழல் வரலாறு யானைகளும் அரசர்களும்: சுற்றுச்சூழல் வரலாறு

யானைகளும் அரசர்களும்: சுற்றுச்சூழல் வரலாறு

   ₹290.00

இந்த நூலில் ஆசிரியரின் கவனம் போர் யானைகளைப் பற்றியது.

காலாட்படை, குதிரைப்படை, தேர், இவற்றுடன் யானைப்படையும் ஒன்றாக இருந்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் இந்திய மன்னனின் படையில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆர் தாமஸ். டிரவுட்மன் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: சு. தியடோர் பாஸ்கரன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: