அமர பண்டிதர் அமர பண்டிதர்

அமர பண்டிதர்

   ₹225.00

சார்வாகன், அவர் எழுதிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் வேறு எந்த எழுத்தாளரோடும் ஒப்பிட முடியாத தனி வகையைச் சேர்ந்த படைப்பாளியாகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொண்டவர். அவருடைய முன்னோடி என்று காட்டக்கூடிய எழுத்தாளர் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சார்வாகன் |
வகைமைகள்: தமிழ் கிளாசிக் சிறுகதை |
  • பகிர்: