நூல்

ஒரு வீடு பூட்டிக்கிடக்கிறது ஒரு வீடு பூட்டிக்கிடக்கிறது

ஒரு வீடு பூட்டிக்கிடக்கிறது

   ₹350.00

தமிழ்ச் சிறுகதைகளுக்கு புதிய வார்ப்பும் வடிவமும் வனப்பும் வழங்கியவர் ஜெயகாந்தன். சிறுகதை இலக்கியத்துக்கு விரிவான வாசகப் பரப்பை உருவாக்கியவரும் அவரே. ஜெயகாந்தனின் மொத்தச் சிறுகதைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினேழு … மேலும்

  
 
  • பகிர்: