நூல்

எனது சிறிய யுத்தம் எனது சிறிய யுத்தம்

எனது சிறிய யுத்தம்

   ₹125.00

தானே யுத்தத்தில் படைவீரனாக இணைந்து, போர்க் கைதியாகப் பிடிபட்டு, விடுவிக்கப்பட்டு, பின் சராசரி மனிதனின் பார்வையில், யுத்தத்தின் போக்கையும் மக்களின் செயல்பாடுகளையும் மன ஓட்டங்களையும் தனக்கே உரிய … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: லூயிஸ் பால் பூன் |
வகைமைகள்: உலக கிளாசிக் நாவல் |
  • பகிர்: