நூல்

கருப்பு அம்பா கதை கருப்பு அம்பா கதை

கருப்பு அம்பா கதை

   ₹250.00

நகரமும் பெருநகரமும் ஆதவனின் கதைகளங்கள். மத்தியதர வர்க்க மனிதர்களை அவரது கதை மாந்தர்கள். இந்தக் களத்தில் அந்த மனிதர்கள் வாழ்வின் பொருட்டு மேற்கொள்ளும் செயல்களை சமரசமற்ற விமர்சனத்துடனும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆதவன் |
வகைமைகள்: தமிழ் கிளாசிக் சிறுகதை |
  • பகிர்: