நூல்

பறப்பன திரிவன சிரிப்பன பறப்பன திரிவன சிரிப்பன

பறப்பன திரிவன சிரிப்பன

   ₹140.00

ஜான் சுந்தர் கதைகளை வாசிக்கும்போது புலப்படும் முதன்மையான அம்சம் இவற்றில் உள்ளோடும் வெகுளித்தன்மை. தன்னைச் சுற்றி நடப்பவற்றை களங்கமற்ற விழிகளால் காணும் ‘அப்புராணி’ப் பார்வை. இந்த வெகுளித்தனம் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: