நூல்

திரைகள் ஆயிரம் திரைகள் ஆயிரம்

திரைகள் ஆயிரம்

   ₹125.00

சுந்தர ராமசாமியின் கதைத் தொகுப்புகளை மீண்டும் மறுபதிப்பாகக் கொண்டுவரும் திட்டத்தில் வெளிவரும் மூன்றாவது தொகுப்பு ‘திரைகள் ஆயிரம்’. 1975இல் வெளிவந்த முதல் பதிப்பில் உள்ள ‘திரைகள் ஆயிரம்’, … மேலும்

  
 
  • பகிர்: