நூல்

வணக்கம் துயரமே வணக்கம் துயரமே

வணக்கம் துயரமே

   ₹175.00

‘வணக்கம் துயரமே’ பிரஞ்சு இலக்கியத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நாவல். நாவலாசிரியர் பிரான்சுவாஸ் சகன் (1935 – 2004) மிக முக்கியமான படைப்பாளி – தீவிரமான பெண்ணியவாதி. … மேலும்

  
 
  • பகிர்: