நூல்

அபராஜிதன் அபராஜிதன்

அபராஜிதன்

   ₹450.00

-இந்த நாவல் எழுதப்பட்ட காலத்தில் இலங்கையில் போர் முடிவுக்கு

வந்திருக்கவில்லை. போர் உச்சம் பெற்று நாளாந்தம் படையினரின் சடலங்கள்

சவப்பெட்டிகளில் வீடுகளுக்கு வந்துகொண்டிருந்த காலத்தில் ‘பிரபாகரனும்

நேசிக்கப்பட … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுநேத்ரா ராஜகருணாநாயக |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: எம். ரிஷான் ஷெரீப் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: