நூல்

இரவைப் பருகும் பறவை இரவைப் பருகும் பறவை

இரவைப் பருகும் பறவை

   ₹70.00

லாவண்யா சுந்தரராஜன் கவிதைகளின் ஆதாரமான மனநிலை அன்புக்கான வேட்கை. அன்பைப் போற்றவும் அன்பின் நெருடல்களைப் பேசவும் அன்புக்கும் அன்பின்மைக்கும் இடையிலான முரண்களை ஆராயவும் இந்தக் கவிதைகள் முயற்சி … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: லாவண்யா சுந்தரராஜன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: