நூல்

பிறகொரு இரவு பிறகொரு இரவு

பிறகொரு இரவு

   ₹160.00

தேவிபாரதியின் இந்த நான்கு கதைகளையும் வாசிக்கையில் எனக்கு வசப்பட்ட கருத்து இலக்கியப் புனைவில் அவருடைய முதன்மையான கவனம் கவிந்திருப்பது மனிதச் செயல்பாடுகளின் அறச் சார்பின் மீதுதான் என்பது. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தேவிபாரதி |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: