தரூக் தரூக்

தரூக்

   ₹350.00

-ஆஸ்திரேலியாவைக் களமாகக் கொண்டு இடப்பெயர்வு - குடியேற்ற அரசியலைப் பேசுகிறது

இந்த நாவல். 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதிய இடம்தேடி ஆஸ்திரேலியா விற்குச் சென்ற

இங்கிலாந்துக் குடிமக்களையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: