நூல்

அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள் அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள்

அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள்

   ₹325.00

அம்பை பரந்த நோக்கமும் கூர்மையான வெளிப்பாடும் வலுவான தீர்மானங்களும் கொண்டவர். பெருமிதம் கொள்ளத்தக்க தனித்துவமானவர். நிராகரிக்க முடியாதபடி தன்னைப் பரிபூரணமாக அர்ப்பணித்தவர். வாசிப்பவரை ஆழநேசித்து வலுப்படுத்தும் சக்தியைக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: