நூல்

இரண்டாம் வீராநாய்க்கர் நாட்குறிப்பு இரண்டாம் வீராநாய்க்கர் நாட்குறிப்பு

இரண்டாம் வீராநாய்க்கர் நாட்குறிப்பு

   ₹395.00

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பின்பாதியில் சூன் 1778 முதல் சூலை 1792வரை புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சுக் கும்பினியாரின் சத்திர நீதிமன்றக் காவல்துறையில் ‘இரண்டாவது நயினார்’ என்ற பொறுப்பான பதவி வகித்த … மேலும்

  
 
  • பகிர்: