நூல்

மணல்மேல் கட்டிய பாலம் மணல்மேல் கட்டிய பாலம்

மணல்மேல் கட்டிய பாலம்

   ₹175.00

இந்திய, தமிழகப் பண்பாட்டு அரசியலில் விவாதிக்கப்பட்டு வரும் இராமர் பாலம், சரஸ்வதி ஆறு, துவாரகை, குமரிக்கண்டம் போன்ற கருதுகோள்களை, மதச் சார்பும் இனவாதமும் மொழிப்பற்றும் ஏற்படுத்தியுள்ள மூடுதிரைகளை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சு. கி. ஜெயகரன் |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: