நூல்

சுந்தர ராமசாமியின் கவிதைக் கலை சுந்தர ராமசாமியின் கவிதைக் கலை

சுந்தர ராமசாமியின் கவிதைக் கலை

   ₹150.00

‘உரைநடையின் தன்மைகளைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு’ நவீன கவிதையைக் கட்டியெழுப்பிய முன்னோடிக் கவிஞர் சுந்தர ராமசாமி. அவரது சிறுகதைகள், நாவல்கள் போலவே கவிதைகளும் படிக்குந்தோறும் புதிய அனுபவங்களைக் கிளர்த்துபவை. விளக்கத்துக்கு … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ராஜமார்த்தாண்டன் |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: